RSS
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
SBE İktisat Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanından

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulan İktisat Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı, iktisat alanında lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik geniş kapsamlı bir programı içermektedir. Makro İktisat, Mikro İktisadi Analiz, İktisadi Analiz, Ekonometri, İktisat Tarihi, Türkiye Ekonomisi ve Sermaye Piyasası gibi derslerde öğrenciye ileri düzeyde bir iktisat nosyonu kazandırılması amaçlanmaktadır. programdan mezun olan öğrenciler gerek akademik alanda gerekse de başta finans sektörü olmak üzere tüm sektörlerde ve kamu kuruluşlarında konularında uzmanlaşacakları mesleklerde istihdam imkanı bulabilmektedirler. 


İktisat Anabilim Dalı Başkanı
                                                                                                                                                Doç.Dr. Rengin AK

Ekonomik krizler ile önemi daha da artan iktisat ve ilgili alanlar üzerine eğitim alan bölümümüz mezunları kamu ve özel kesimde iktisat ile ilgili çeşitli pozisyonlarda gerek araştırmacı gerek de uygulamacı olarak istihdam edilebilmektedir. Öğrencilerimiz, teorik ve pratik olarak en yetkin donanımla piyasaya çıktıklarında iş bulmakta zorlanmamakta ve aynı zamanda kamu kesiminin açtığı sınavlara uygun ders programımız ile istedikleri başarıyı yakalamaktadırlar. Ekonomisi hızla gelişen ülkemizin iktisat ve ilgili alanlardaki işgücü ihtiyacı giderek artmakta ve bu bağlamda kaliteli ve ilkeli eğitim stratejisi ile fakültemiz ve üniversitemizin önemi ve öğrencilerine sağladığı avantaj ortaya çıkmaktadır.Birçok bölümde temel ders olarak okutulan iktisat üzerine iyi bir eğitim almış öğrencilerimizin kariyer planı çok geniş bir yelpazede çeşitlenmekte, yakın alanlardaki işgücü talebine bile kolayca cevap verebilmekte ve temel ders olan iktisattaki uzmanlaşmaları sayesinde birçok rakibine kıyasla ciddi bir avantaj yakalamakta, hemen her iş kolunda kendilerine yer bulmaktadırlar.Mezunlarımız, özellikle son yıllarda finans sektöründeki gelişmeler nedeniyle ağırlıklı olarak bu kurumlarda çalışmayı tercih etmektedirler. Ayrıca, gerek Türkiye gerekse dünya ekonomisinde yaşanan önemli gelişmelerle birlikte özel ve kamu sektöründe iktisadi araştırmaya verilen önem artmakta, bunun sonucu olarak da bu alandan mezun olan öğrencilerin önemli bir kısmı eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedir. Bu bağlamda iktisat bölümü mezunları, T.C. Merkez Bankası, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurumu, Rekabet Kurumu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Bankalar, Finans Kuruluşları, Denetim Kurumları, Özel Firmaların Pazarlama ve Satış Departmanları gibi kurum, kuruluş ve şirket bölümlerinde iş bulabilme olanakları bulunmaktadı

İçerik bulunamadı.

Misyon ve Vizyon

Bölümümüz yaşamın temel konularından olan ekonomiyi en doğru ve objektif şekilde analiz edip işlevsel politika önermelerinde bulunmayı, son derece entegre hale gelen dünya ekonomisini ve ülkemizin bu küresel ekonomideki yükselen değerini en iyi şekilde saptamayı, ülkemizin Avrupa Birliği sınırında bulunan ilimiz ve bölgemizin iktisadi yapısını akademik olarak ele alıp tahlil etmeyi hedeflemektedir. Bütün bu değerlendirmeleri bilimsel bir disiplin ve akademik uygunluk ile yapmak ise vizyonumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Bölümümüz, bu iktisadi vasıfları en iyi ve hızlı şekilde gerçekleştirme becerisine sahip iktisatçılar yetiştirirken bir yandan da öğrencilerimizin sorumluluk sahibi, sosyal bilinci yüksek, ülkelerine ve dünyaya faydalı bireyler olabilmesini kendi vizyonu içerisinde önemli bir yere koymaktadır.

 

Bölümümüzün temel misyonu iktisadi meseleleri objektif ve bilimsel bir yöntemle ele alıp akademik kriterler çerçevesinde ekonomiyi okuyabilme ve alternatif fikirler üretebilme becerisine sahip, yaratıcı, bilimsel donanımı ile kendine güvenen, piyasada kolay iş bulabilecek şekilde teoriyi pratiğe dökebilen, sosyal piyasa ekonomisi yaklaşımını merkeze alan iktisatçılar yetiştirmektir. Öğrencilerimizin kamu ve özel kesime ait her türlü teoriyi ve bu teorilerin uygulanmasında ihtiyaç duydukları enstrümanları en iyi şekilde kullanmayı yetenekleri arasına katmaları misyonumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Bütün bu bilimsel hazırlığa ek olarak bölümümüzden mezun olan öğrencilerin etrafına duyarlı, sosyal ve topluma örnek bireyler olarak yetişmesi ise akademik kadromuz ve bölümümüz için bilimsel amaçlar kadar üzerinde durulan hususlardır.

Rengin AK

Doç Dr. Rengin AK

SBE İktisat Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

rengin.ak@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Ünal ÇAĞLAR

Prof.Dr. Ünal ÇAĞLAR

SBE İktisat Anabilim Dalı

unal.caglar@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Murat Öztürk

Doç. Dr. Murat Öztürk

SBE İktisat Anabilim Dalı

mozturk@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Muharrem Öztel

Doç.Dr Muharrem Öztel

SBE İktisat Anabilim Dalı

moztel61@klu.edu.tr

Armağan Türk

Yrd.Doç.Dr Armağan Türk

SBE İktisat Anabilim Dalı

ARMAGANTURK@klu.edu.tr

Baki Çakır

Yrd. Doç. Dr. Baki Çakır

SBE İktisat Anabilim Dalı

baki.cakir@klu.edu.tr

Raif CENGİZBOZAN

Yrd.Doç.Dr. Raif CENGİZBOZAN

SBE İktisat Anabilim Dalı

http://personel.klu.edu.tr/raif.cergibozan

raif.cergibozan@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Caner DEMİR

Yrd.Doç.Dr. Caner DEMİR

SBE İktisat Anabilim Dalı

http://personel.klu.edu.tr/caner.demir

caner.demir@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Bahar BAYSAL KAR

Yrd.Doç.Dr. Bahar BAYSAL KAR

SBE İktisat Anabilim Dalı

bbhrbaysal@hotmail.com

0288 246 17 09

Barış AYTEKİN

Yrd.Doç.Dr. Barış AYTEKİN

SBE İktisat Anabilim Dalı

baris.aytekin@klu.edu.tr

0288 246 17 09

GÜNCELLENECEK

GÜNCELLENECEK

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.